Услуги


• Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти

• Посредничество при отдаване под наем или наемане на недвижими имоти

• Управление на недвижими имоти

• Договори в областта на недвижимите имоти

• Оценки на недвижими имоти

• Представителство на собственици

• Маркетинг и реклама на недвижими имоти

• Проучвания в областта на недвижимите имоти

• Информиране на клиентите относно пазарните цени на имотите

• Ремонтни дейности

• Застраховане

• Юридически включително адвокатски и финансово счетоводни услуги от компетентни специалисти-юристи, икономисти , счетоводители, архитекти, строители и други.

• Консултации и съдействие свързано с инвестиционният процес,(ЗУТ , специфични закони и подзаконови нормативни актове).

• Извършване на всички услуги свързани с реализиране на сделки по покупко продажба на имоти или наемане на имоти срещу възнаграждение ,което не включва посредническо възнаграждение